Suomen trakehner-
hevosyhdistys

johanna.grotell@sukanen.fii
     

Jäsenmaksujen pankkiyhteys:
AKTIA FI52 4055 0012 1384 89
HUOM: KÄYTTÄKÄÄ VIITETTÄ; 20158 MAKSAESSANNE

 
 
NÄITÄ SIVUJA EI PÄIVITETÄ ENÄÄ -- UUDET SIVUT LÖYTYVÄT OSOITTEESTA:
www.fintrakehner.weebly.com
    SUORA LINKKI UUSILLE SIVUILLE ALLA

http://www.fintrakehner.weebly.com
     
 
 


 


 
 
 
  Uutisia   |   Yhteystiedot   |   Jäseneksi   |   Historiaa   |   Sisaryhdistyksiä   |   Myytävänä   |   Jalostusoriit
LINKKEJÄ:
Trakehner database
Thoroughbred database
All Breed Database
Trakehner Verband

 
Suomen trakehner-hevosyhdistys on perustettu elokuussa 2006. Yhdistys pyrkii edistämään trakehner-rodun tunnettuutta, käyttöä ja jalostusta Suomessa. Yhdistyksen perustajajäseniä ovat Jukka Kallunki, Pirjo Majurin, Heli Junnila, Leila Rantanen sekä Mia Majurin, jotka myös valittiin uuden yhdistyksen ensimmäisen hallituksen jäseniksi. Heillä kaikilla on omistuksessaan trakehner-tammoja ja varsoja. Mia Majurin omistaa trakehner-jalostukseen hyväksytyn täysiverisen oriin Ruffian Reef ja Heli Junnila Virossa trakehner-jalostukseen hyväksytyn oriin Madrigal xx.

Yhdistyksen nimi on Suomen trakehner-hevosyhdistys ry ja kotipaikka Taivassalo. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä The Finnish Trakehner Association, ruotsinkielinen nimi on Finska Trakehnerhästföreningen.

Saksassa trakehnereiden polttomerkiksi vakiintui toisen maailmansodan jälkeen kaksihankaiset sarvet (sotaa edeltäneenä aikana käytössä oli yksihankainen polttomerkki). Sittemmin eri maihin perustetut sisarjärjestöt ovat saaneet rodun kattojärjestöltä, Saksan Trakehner Verbandilta, luvan liittää trakehner-merkkiin omat maantunnuksensa.
Suomen trakehner-hevosyhdistyksen status ei vielä tässä vaiheessa ole virallinen sisaryhdistys, koska yhdistys ei vielä täytä Saksan Trakehner Verbandin asettamia vaatimuksia esim. jalostusmateriaalin volyymin suhteen.

Yhdistyksen tehtäviä ovat trakehner-hevosiin liittyvän tiedon levittäminen, jäsenten hevosten polveutumistietojen selvittämisessä avustaminen, suomalaisten trakehner-hevosten kantakirjaamisen sekä näyttely- ja opintotilaisuuksien järjestäminen. Jäseneksi voivat liittyä kaikki trakehner-hevosten omistajat, ratsastajat, kasvattajat ja muut rodun ystävät.

Suomeen on vuosien saatossa tuotu jonkin verran trakehnereita, erityisesti entisen Neuvostoliiton alueelta. Keskusjärjestöllä Trakehner Verbandilla on alajärjestönsä Venäjällä ja Baltiassa, joiden kautta hevosten sukuselvitykset on mahdollista tehdä. Kys. hevoset ovat silloin myös lännessä kantakirjauskelpoisia.

Yhdistys tulee toimimaan tiiviissä yhteistyössä Trakehner Verbandin kanssa ja liittyy sen sisarjärjestöjen joukkoon, johon kuuluu tällä hetkellä 13 eri maassa toimivaa järjestöä: USA, Tanska, Englanti, Ranska, Kanada, Kroatia, Liettua, Uusi-Seelanti, Itävalta, Puola, Venäjä, Sveitsi ja Australia.

  Suomen trakehner-hevosyhdistyksen tarkoituksena on kerätä tietokanta Suomessa olevista trakehner-hevosista, edesauttaa hevosten omistajia niiden alkuperän ja sukutaulun selvittämisessä sekä järjestää näyttelyitä, joissa tammat voidaan kantakirjata. Kun alkuperämaan rotujärjestö on vahvistanut tamman polveutumisen kantakirjakelpoisista vanhemmista, voidaan tamma esittää kantakirjattavaksi myös Suomen FWB-kantakirjaan. Trakehner-jalostukseen voidaan hyväksyä myös vanhempia oriita, jotka saavat tarvittavat rakennepisteet ja joilla on riittäviä kilpailusuorituksia. Myös Suomessa syntynyt ori voidaan esittää Saksassa Trakehner Körungissa.

Suomeen tuodut itä-hevoset on pääsääntöisesti rekisteröity puoliverisiksi tai tilastohevosiksi. Tällaisten hevosten omistajilla on nyt mahdollisuus osallistua työhön, jolla säilytetään arvokasta verenperintöä ja saadaan puhtaat trakehnerit jalostukseen myös täällä Suomessa.

Trakehner Verbandin edustajat ovat lupautuneet tulemaan Suomeen arvostelemaan ensimmäiset kantakirjaan tarjottavat hevoset.

Trakehner-hevosten ensimmäinen siittola perustettiin Itä-Preussiin v. 1732, mutta rodun juuria on mahdollista seurata aina 1200-luvulle saakka. Suljetun kantakirjan ansiosta rotu on säilynyt puhtaana ja omaleimaisena meidän päiviimme asti. Toivotamme sinut tervetulleeksi yhdistyksemme jäseneksi edistämään tämän hienon hevosrodun Suomeen tulemista!

Ohjeet jäseneksi liittymisestä ks. Jäseneksi.

Tervetuloa jäseneksi!

Johanna Grotell 
Puheenjohtaja


Aiemmin Suomen Hippos ry:n rekisteriin ilman rotua rekisteröityjä trakehnereita voidaan siirtää rodullisiksi ja kantakirjakelpoisiksi, mikäli omistaja tekee hevosen polveutumisesta nykyään tarvittavat selvitykset. Omistaja vastaa selvityksestä koituvista kuluista.
 
Copyright 2012 Suomen trakehner-hevosyhdistys ry. All rights reserved
info@trakehner.fi